تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
 
تماس با رئيس مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويي
 
دكتر حسن رخشنده

تلفن:  38002259-051
 
 
 
 
 
 
تماس با مسئول سايت (مهندس آزیتا آقائی) 
 
تلفن:  38002273-051
 

 
 
 
 
آدرس: مشهد - میدان آزادی -  پردیس دانشگاه - دانشکده پزشکی-گروه فارماکولوژی
 
  
  تلفن : 38828566-051                   دورنگار:  38828567 -051