دكتر آذر حسینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
    

 

دكتر آذر حسینی   

 

استادیار فارماکولوژي (Pharm.D, Ph.D)

 
 

معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی

مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی،

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 
 
 

 

 

         تحصيلات دانشگاهي
        دكتري داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد (1384)
        دکتری تخصصی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1390)
         
 
 
 
سامانه علم سنجی                 cv           
 
 
 
     تلفن تماس:  38002283
      فاکس:  38828567