مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

برگزاری کارگاه "کارگاه آموزشی اصول نگارش پاسخ داوران و اصلاح حرفه ای مقالات"
شنبه, 03 مهر 1400
برگزاری کارگاه با کد 350 و عنوان "کارگاه آموزشی اصول... ادامه مطلب ...
برگزاری کارگاه "تهیه انواع فرآورده های گیاهی و استاندارد سازی آنها"
شنبه, 25 ارديبهشت 1400
برگزاری کارگاه با کد 345 و عنوان "تهیه انواع فرآورده... ادامه مطلب ...
برگزاری کارگاه "کارگاه آموزشی ایجاد مدل حیوانی سرطان کبد"
شنبه, 25 ارديبهشت 1400
برگزاری کارگاه با کد 346 و عنوان "کارگاه آموزشی ایجاد... ادامه مطلب ...

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان