مریم گلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
      
                                                مریم گلی

 

مقدمه

مریم گلی گياهي است پر شاخه به ارتفاع 60 - 30 سانتيمتر از خانواده Lamiaceae كه به حالت خودرو در نواحي آسيا و شمال آفريقا مي رويد. برگ هايي به رنگ سبز روشن و گل هايي به رنگ آبي مايل به بنفش دارد. اين گياه با ارزش ترين نوع دارويي تيره نعناع است كه استفاده هاي درماني از آن به سالهاي خيلي دور بر مي گردد. نام علمي آن  Salvia officinalis است و در كشورهاي عربي، انگليسي و فرانسوي به ترتيب شلبيه، Sage و Sauge ناميده مي شود [1].

 

تركيبات شيميايي

در برگ هاي اين گياه تركيباتي نظير اسيد كافئيك، اسيد گاليك، فلاونوئيدها مانند متوكسي سالويجنين (Methoxysalvigenin)، ترپن ها، تانن ها و توجون (Thujone) وجود دارد [2،3].

 

اثرات بر ديابت

انواع عصاره ها از اندام هوايي به ويژه برگ هاي اين گياه مي تواند قند خون حيوانات نرمال [5،4] و ديابتي [8-5] را كاهش دهد. همچنين گزارش شده است كه عصاره مريم گلي ميزان تري گليسريد، كلسترول، اوره، اسيد اوريك، كراتنين و آنزيم هاي كبدي (AST و ALT) خون حيوانات ديابتي را افزايش مي دهد [8].

 

مكانيسم اثر در ديابت:

-           پاسخ سلول هاي كبدي به انسولين را افزايش مي دهد و توليد گلوكز جديد توسط اين سلول ها را مهار مي كند [4].

-           ميزان انسولين پلاسما را افزايش مي دهد [8].

-           مقاومت به انسولين را از طريق تحریک PPARγ كاهش مي دهد [9].

-            

ساير خواص درماني

استفاده از مريم گلي به منظور درمان فشار خون [6] و اختلالات گوارشي [10] توصيه شده است. همچنين، برگ اين گياه داراي اثرات ضد باكتري، ضد ويروسي، ضد التهابي و ضد اسپاسم است و از جهش ژن ها جلوگيري مي كند [6].

 

روش مصرف

مقدار 5/2 گرم برگ گياه را در 100 ميلي ليتر آب دم كرده و يك فنجان از آن بعد از غذا ميل شود [3،1].

 

عوارض جانبي

به طور كلي گياه مريم گلي در فهرست گياهان سالم اداره غذا و دارو (FDA) آمريكا قرار دارد [2]. اما روغن و اسانس اين گياه به خاطر دارا بودن توجون اثرات سمي دارند و هنگاميكه در هر مرتبه بيش از 15 گرم از برگ گياه خورده شود و يا مصرف آن طولاني مدت باشد مي تواند موجب مسموميت گردد. به عنوان مثال احتمال بروز تشنج در افراد مستعد نظير افراد مبتلا به صرع وجود دارد [6،3]. در مصرف دراز مدت اسانس يا عصاره الكلي برگ هاي گياه انقباضات عضلاني فلجي شكل مشاهده شده است [2]. فرآورده هاي اين گياه با املاح آهن ناسازگاري دارد [1].

 

مصرف در بارداري و شيردهي

استفاده از مريم گلي در بارداري و شيردهي مجاز نيست [3].

 

تداخلات دارويي

-           ممكن است گیاه مريم گلي با داروهايي كه توسط آنزيم هاي فاز I كبدي متابوليزه مي شوند تداخل كرده و اثر بخشي آنها را تغيير دهد [11].

-           در صورت استفاده همزمان با داروهاي آرامبخش ممكن است اثرات آنها تشديد گردد [12].

-           انتظار مي رود كه مصرف همزمان اين گياه با ساير داروهاي ضد ديابت مانند انسولين و گليبن كلاميد قند خون را بيش از اندازه كاهش دهد.

 

منابع:

1.         زرگري، علي. گياهان دارويي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369. ج 4، ص. 64-59.

2.        اسمت، پيتر؛ كلر، كنستانتين؛ هانسل، رودولف؛ چاندلر، فرانك. عوارض جانبي داروهاي گياهي. ترجمه محسن تفقدي. چاپ سوم. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1383. ج.2 ص. 8-26 و 148.

3.        Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal medicines. 3th ed. London: Pharmaceutical Press; 2007. 512-4.

4.        Lima CF, Azevedo MF, Araujo R, Fernandes-Ferreira M, Pereira-Wilson C. Metformin-like effect of Salvia officinalis (common sage): is it useful in diabetes prevention? British J Nutr 2006; 96: 326-33.

5.        Alarcon-Aguilar FJ, Roman-Ramos R, Flores-Saenz JL, Aguirre-Garcia F. Investigation on the hypoglycaemic effects of extracts of four Mexican medicinal plants in normal and alloxan-diabetic mice. Phytother Res 2002; 16: 383-6.

6.        Baricevic D, Bartol T. The biological/pharmacological activity of the Salvia genus. In: Kintzios SE, editor. Sage - the Genus Salvia. Amsterdam: Harward Academic Publishers; 2000. 143-84.

7.        Eidi M, Eidi A, Zamanizadeh H. Effect of Salvia officinalis L. leaves on serum glucose and insulin in healthy and streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol 2005; 100: 310-33.

8.        Eidi A, Eidi M. Antidiabetic effects of sage (Salvia officinalis L.) leaves in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes Metab Syndrome: Clin Res Rev 2009; 3: 40-4.

9.        Mueller M, Jungbauer A. Culinary plants, herbs and spices – A rich source of PPARc ligands. Food Chem 2009; 660-7.

10.     Mayer B, Baggio CH, Freitas CS, dos Santos AC, Twardowschy A, Horst H, et al. Gastroprotective constituents of salvia officinalis L. Fitoterapia 2009; 80: 421-6.

11.     Lima CF, Fernandes-Ferreira M, Pereira-Wilson C. Drinking of Salivia officinalis tea increases CCl4-induced hepatotoxicity in mice. Food Chem Toxicol 2007; 45: 456-64.

12.     بخردي، رضا. گياه درماني نوين. كاشان: شركت داروسازي باريج اسانس، 1383. ص. 69-247.