برگ گردو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
      
                                                    برگ گردو

 

مقدمه

درخت گردو با اسم علمي Juglans regia گياهي است بزرگ و يك پايه كه در مناطق معتدله زمين به خوبي رشد مي كند. در ايران به طور خودرو در جنگل هاي شمال ايران و مناطقي نظير آستارا، طالش، رودبار و بندر گز وجود دارد و در باغ هاي ساير مناطق كشور نيز كاشته مي شود. نام هاي ديگر اين گياه در ايران عبارتند از: جوز، چارمغز، قز، گردكان، جويز و آقوز. در انگليسي و فرانسه به درخت گردو به ترتيب Walnut و Noyer مي گويند. در طب سنتي برگ گردو به عنوان كاهنده قند خون شناخته شده است [1]. در زير نتايج تحقيقاتي كه اين اثر را اثبات كرده اند آورده شده است.

 

تركيبات شيميايي

برگ گردو حاوي تانن، اولئوروپين (Oleuropein) [2] و تركيبات فنلي نظير كورستين 3-گالاكتوزيد (Quercetin 3-galactoside)، كورستين 3-آرابينوزيد (Quercetin 3-arabinoside) و اسيد كوماريك است [3].

 

اثرات بر ديابت

انواع عصاره هاي تهيه شده از برگ گردو مي توانند قند خون حيوانات ديابتي را كاهش دهد [9-4]. همچنين برگ اين گياه قادر است ميزان چربي هاي بد خون نظير تري گليسريد، كلسترول تام و LDL را در اين حيوانات كاهش و در عين حال چربي مفيد خون يعني HDL را افزايش دهد [5]. برخي اثرات مفيد برگ گردو بر ديابت با اثرات ايجاد شده توسط گليبن كلاميد برابري مي كند [8].

ساير اثرات مفيدي كه توسط برگ گردو در حيوانات ديابتي مشاهده شده اند عبارتند از: افزايش انسولين خون [8،6كاهش غلظت هموگلوبين گليكوزيله خون [8] بهبود سوخت و ساز چربي ها، بهبود عملكرد كليه [9] و بهبود عملكرد كبد كه شاخص آن كاهش آنزيم هاي كبدي منجمله ALT و AST است [10،9].

 

مكانيسم اثر در ديابت:

در مطالعات حيواني مكانيسم هاي زير براي اثرات ضد ديابتي اين گياه پيشنهاد شده اند:

-      اثرات كبدي شامل كاهش فعاليت آنزيم هاي دخيل در گلوكونئوژنز نظير آنزيم "فسفو انول پيروات كربوكسي كيناز" و افزايش فعاليت آنزيم تجزيه كننده گليكوژن يعني گليكوژن فسفريلاز (Glycogen phosphorylase) [6].

-           افزايش ميزان انسولين خون [8،6] كه احتمالا به علت ترميم و بازسازي سلول هاي سازنده انسولين در بافت لوزالمعده است [8،4].

-      پيشنهاد شده است كه تانن ها و اولئوروپين موجود در برگ گردو به عنوان مهار كننده آنزيم آلفا گلوكوزيداز عمل مي كند و سبب كاهش جذب قندها از روده مي شوند [2].

 

ساير خواص درماني

در طب سنتي برگ گردو براي معالجه ورم مفاصل، آنژين و شستشوي زخم ها به كار مي رود [1]. در تحقيقات اخير نيز اثرات ضد ميكروبي آن عليه باكتري ها گزارش شده است [3]. همچنين برگ گردو غني از تركيبات آنتي اكسيدان است كه مي تواند رشد سلول هاي سرطاني را مهار كند [11]. 

 

روش مصرف

برگ گردو را می توان به صورت دم کرده استفاده نمود. به این منظور می توان مقدار 20-15 گرم از برگ گیاه را به يك ليتر آب جوش اضافه نمود [1].

 

عوارض جانبي

عارضه جانبي خاصي در ارتباط با مصرف خوراكي برگ گردو گزارش نشده است [2].

 

مصرف در بارداري و شيردهي

با توجه به نبود مستندات علمي بهتر است با احتياط مصرف شود.

 

 

تداخلات دارويي

در مورد تداخلات دارويي برگ گردو مستندات علمي كافي وجود ندارد. انتظار مي رود كه مصرف همزمان اين گياه با ساير داروهاي ضد ديابت مانند انسولين و گليبن كلاميد قند خون را بيش از اندازه كاهش دهد.

 

 

منابع:

1.            مير حيدر، حسين. معارف گياهي: كاربرد گياهان در پيشگيري و درمان بيماريها. تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373. ج.1 ص. 2-447.

2.          اسمت، پيتر؛ كلر، كنستانتين؛ هانسل، رودولف؛ چاندلر، فرانك. عوارض جانبي داروهاي گياهي. ترجمه محسن تفقدي. چاپ سوم. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1383. ج.2 ص. 103.

3.        Perrira JA, Oliveira I, Sousa A, Valentao P, Andrade PB, Ferreira ICFR, et al. Walnut (Juglans regia L.) leaves: Phenolic compounds, antibacterial activity and antioxidant potential of different cultivars. Food Chem Toxicol 2007; 45: 2287-95.

4.        Jelodar G, Maleki M, Sirus S. Effect of walnut leaf, coriander and pomegranate on blood glucose and histopathology of pancreas of alloxan induced diabetic rats. Afr J Trad CAM 2007; 4: 299-305.

5.        Divband K, Komeyli GR, Saeidinik F. Effects of walnut leaves aqueous extract on blood sugar and serum lipids in diabetic rats. J Birjand University Med Sci 2010; 17: 11-8.

6.        Kamyab H, Hejrati S, Khanavi M, Malihi F, Mohammadirad A, Baeeri M, et al. Hepatic mechanisms of the walnut antidiabetic effect in mice. Cent Eur J Biol 2010; 5: 304-9.

7.        Fathiazad F, Garjani A, Motavallian Naini A. Study of hypoglycemic activity of the hydroalcholic extract of juglans regia in normal and diabetic rats. Pharmaceutical Sci 2006; 2: 13-7.

8.        Asgary S, Parkhideh S, Solhpour S, Madani H, Mahzouni P, Rahimi P, et al. Effect of ethanolic extract of Juglans regia L. on blood sugar in diabetes-induced rats. J Med Food 2008; 11: 533-8.

9.        Dzhafarova RE, Garaev GSh, Dzhafarkulieva ZS. Antidiabetic action of extract of juglans regia L. Georgian Med News 2009; 170: 110-4.

10.    Madani H, Rahimi P Mahzouni P. Effects of hydroalcolic extract of juglans regia leaves on activity of AST and ALT enzymes in alloxan-induced diabetic rats. Pharmaceutical Sci 2009; 15: 213-8.

11.    Carvalho M, Ferreira PJ, Mendes VS, Silva R, Pereira JA, Jeronimo G. Human cancer cell antiproliferative and antioxidant activities of Juglans regia L. Food Chem Toxicol 2010; 48: 441-7.