سیر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
      
                                                       سیر

 

مقدمه

سير گياهي است پياز دار و علفي كه ارتفاع آن تا يك متر هم مي رسد. اين گياه متعلق به خانواده آلياسه (Alliaceae) و نام علمي آن Allium sativumمي باشد. پيشوند All به معني تند و زننده است كه به وجود تركيبات بودار از جمله سولفور در سير بر مي گردد. خانواده آلياسه همچنين شامل پياز معمولي، موسير، تره كوهي و پياز كوهي است. بيش از 3000 سال است كه كاربردهاي سير در پزشكي شناخته شده است [1،2]. گياه سير در عربي، انگليسي و فرانسه به ترتيب ثوم، Garlicو Ailناميده مي شود.

 

تركيبات شيميايي

قسمت پياز مانند سير داراي آليئين (Alliin) و محصولات حاصل از تجزيه آن مثل آليسين (Allicin)، پلي سولفيدها، آجون ها (Ajoenes)، مركاپتان ها (Mercaptanes)، تيوگليكوزيدها (Thioglycosides)، تيوسولفينات ها (Thiosulfinates) و آدنوزين است. ويتامين هايي نظير تيامين، ريبوفلاوين، اسيد نيكوتينيك و ويتامين Cنيز در اين گياه موجود است [1،2].

 

اثرات بر ديابت

با مطالعه روي حيوانات ديابتي مشخص شده است كه سير مي تواند قند و چربي هاي خون نظير كلسترول و تري گليسريد را كاهش دهد [7-3]. همچنين عملكرد عروق قلب و آئورت را بهبود مي بخشد [9،8] و از عوارض ديابت منجمله نارسايي كليه ها جلوگيري مي كند [7].

 

مكانيسم اثر در ديابت:

-       سير با اثر شناخته شده خود يعني كاهش چربي خون از خطر بروز تصلب شرايين در افراد ديابتي مي کاهد [9،8].

-    كاهش قند خون احتمالا از طريق تغيير فعاليت آنزيم های كبد از جمله مهار آنزيم "گلوكز 6- فسفاتاز"  اعمال مي شود. اين آنزيم در سلول كبدي سبب جدا شدن عامل فسفات از مولكول گلوكز مي شود و به اين ترتيب گلوكز مي تواند از سلول خارج و وارد خون شود [4].

-       اين گياه توان آنتي اكسيداني بافت ها از جمله كبد و كليه ها را افزايش مي دهد و لذا از ايجاد عوارضي نظير نارسايي كليه جلوگيري مي كند [6،5].

  

ساير خواص درماني

سير خاصيت آنتي بيوتيكي دارد و مي توان از آن به عنوان عامل ضد باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي، ضد ويروس و ضد قارچ استفاده نمود. با توجه به اثرات مفيد آن در كاهش چربي هاي خون خطر ابتلا به تصلب شرايين را كاهش مي دهد. اين گياه همچنين سبب افزايش ادرار مي شود و از اين طريق مي تواند فشار خون را كاهش دهد [1،2]. مطالعات بسياري نيز نشان داده اند كه اين گياه اثر ضد سرطاني دارد [12-10].

 

روش مصرف

از سير خشك شده 4-2 گرم سه بار در روز مي توان استفاده نمود. در مورد سير تازه مقدار پيشنهادي 4 گرم در روز است [13].

 

عوارض جانبي

احتمال بروز واكنش هاي حساسيتي به شكل التهاب پوستي (در صورت تماس سير با پوست) و يا حمله شبه آسم (در صورت استنشاق پودر سير) وجود دارد. خوردن سير تازه يا عصاره هاي آن ممكن است ايجاد تهوع، استفراغ و اسهال نمايد. در مطالعات حيواني عوارض شبه هورموني نظير عوارض استروژني مشاهده شده است. همچنين تركيبات موجود در سير از تجمع پلاكت ها جلوگيري نموده و موجب طولاني شدن زمان تشكيل لخته مي شوند. بنابراين احتمال تشديد خونريزي به دنبال مصرف اين گياه را نمي توان رد كرد. زياده روي در مصرف سير مي تواند ايجاد سردرد، تشنگي زياد و تاري ديد نمايد. همچنين مقادير زياد سير با توليد هموگلوبين تداخل كرده و مي تواند سبب كم خوني شود [1].

 

 

مصرف در بارداري و شيردهي

گزارش شده است كه مصرف سير سبب تغيير بوي شير مادر مي شود و در مكيدن نوزاد تغيير رفتار ايجاد مي كند [13] و حتي ممكن است در كودك ايجاد قولنج نمايد [1]. در كل با توجه به كافي نبودن مستندات علمي كافي بهتر است در بارداري و شيردهي با احتياط مصرف شود.

 

تداخلات دارويي

-           اثر داروهاي كاهنده فشار خون را تشديد مي كند.

-           در صورتي كه همراه با آسپرين و داروهاي ضد انعقاد نظير وارفارين و هپارين استفاده شود سبب افزایش شاخصINR و افزايش احتمال خونريزي مي شود. بنابراين توصيه مي شود بيمار حداقل 7 روز قبل از هر گونه عمل جراحي مصرف گياه را قطع كند. ممكن است با وجود اثراتي كه بر روند انعقاد مي گذارد ميزان PTتغيير نكند. شاخص INRمعياري براي سنجش تمايل خون به لخته شدن است و از روي ميزان PT(Prothrombin time) محاسبه مي شود. PTيعني زماني كه طول مي كشد تا پلاسما پس از اضافه كردن "فاكتور بافتي" منعقد گردد. افزايش INRبيانگر اين است كه قدرت انعقادي خون كاهش يافته و احتمال خونريزي مطرح است.

-           سير موجب تشديد اثرات داروهاي پايين آورنده كلسترول و قند خون مي شود.

-           مصرف همزمان سير با داروي ساكيناوير Saquinavir(نوعي داروي ضد ويروس) غلظت سرمي اين دارو را كاهش مي دهد.

-      در افراد حساس احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك نظير درماتيت تماسي، پمفيگوس (نوعي بيماري خود ايمني كه پوست و مخاط را مبتلا مي كند)، آنژيو ادما (Angioedema- تورم پوست و مخاط) و حتي آنافيلاكسي وجود دارد [15،14]. آنافيلاكسي نوعي واكنش آلرژيك خطرناك است كه سبب تنگي نفس و شوك مي شود.

 

منابع:

1.     قرباني، احمد. بررسي اثر مهاري عصاره آبي و الكلي سير (Allium sativum) بر رشد سلول هاي سرطان حنجره (HEP2). پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1382.

2.     اسمت، پيتر؛ كلر، كنستانتين؛ هانسل، رودولف؛ چاندلر، فرانك. عوارض جانبي داروهاي گياهي. ترجمه محسن تفقدي. چاپ چهارم. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد،  1383. ج.1 ص. 24-119.

3.        Eidi A, Eidi M, Esmaeili E. Antidiabetic effect of garlic (Allium sativum L.) in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Phytomed 2006; 13: 624-9.

4.        Sheela CG, Augusti KT. Antidiabetic effects of S-allyl cysteine sulphoxide isolated from garlic Allium sativum Linn. Indian J Exp Biol 1992; 30: 523-6.

5.        El-Demerdash FM, Yousef MI, Abou El-Naga NI. Biochemical study on the hypoglycemic effects of onion and garlic in alloxan-induced diabetic rats. Food Chem Toxicol 2005; 43: 57-63.

6.        Anwar MM, Meki ARMA. Oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats: effects of garlic oil and melatonin. Comp Biochem Physiol 2003; 135: 539-47.

7.        Al-Qattan K, Thomson M, Ali M. Garlic (Allium sativum) and ginger (Zingiber officinale) attenuate structural nephropathy progression in streptozotocin-induced diabetic rats. Eur J Clin Nutr Metab 2008; 3: 62-71.

8.        Baluchnejadmojarad T, Roghani M, Homayounfar H, Hosseini M. Beneficial effect of aqueous garlic extract on the vascular reactivity of streptozotocin-diabetic rats. J Ethnopharmacol 2003; 85: 139-44.

9.        Patumraj S, Tewit S, Amatyakul S, Jariyapongskul A, Maneesri S, Kasantikul V, et al. Comparative effects of garlic and aspirin on diabetic cardiovascular complications. Drug Delivery 2000; 7: 91-6.

10.    Tavakkol Afshari J, Hajzadeh M-Al-R, Ghorbani A, Parsaie H. Ethanolic extract of Allium sativum has antiproliferative effect on Hep2 and L929 cell lines. Pharmacognosy Magazine 2006; 2: 29-31.

11.    Hajzadeh M-Al-R, Tavakkol Afshari J, Ghorbani A, Shakeri MT. Antiproliferative property of aqueous extract of garlic on human larynx tumour and non-tumour mouse fibroblast cell lines. Aust J Med Herbalism 2007; 19: 33-7.

12.    Talebi S, Afshari JT, Rakhshandeh H, Seifi B, Boskabadi MH. In vitro anti proliferative effect of fresh red garlic on human transitional cell carcinoma (TCC-5637) cell line. Int J Agric Biol 2006; 8: 609-14.

13.    Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal medicines. 3th ed. London: Pharmaceutical Press; 2007. 279-89.

14.     بخردي، رضا. گياه درماني نوين. كاشان: شركت داروسازي باريج اسانس، 1383. ص. 69-247.

15.    Borrelli F, Capasso R, Izzo AA. Garlic (Allium sativum L.): Adverse effects and drug interactions in humans. Mol Nutr Food Res 2007; 51: 1386-97.