انار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
      
                                                       انار

انار با نام علمي Punica granatum از گياهان خانواده Punicaceae است. درخت انار ساقه ايي ناهموار با چوب محكم، گل هايي درشت به رنگ قرمز مايل به ارغواني و برگ هايي شفاف و ساده دارد. منشاء اين گياه را ايران ذكر كرده اند و اكنون در نواحي مختلف اروپا، شمال آفريقا و مديترانه يافت مي شود. انار در زبان عربي رمان، در انگليسي Punice apple يا Pomegranate و در فرانسه Grenadier ناميده مي شود [1،2]. بر اساس نتايج تحقيقاتي كه در زير ارائه شده آب انار و عصاره گل هاي آن براي كنترل ديابت مفيد است.

 

تركيبات شيميايي

برخي از تركيبات موجود در آب انار عبارتند از: آنتوسيانين ها (Anthocyanins)، گلوكز، ویتامین C، اسيد الاجيك (Ellagic acid)، اسيد گاليك (Gallic acid)، اسيد كافئيك (Caffeic acid)، كاتچين (Catechin)، كرستين (Quercetin)، روتين (Rutin)، مواد معدني متعدد (به ويژه آهن) و اسيد هاي آمينه [2].

در گل هاي درخت انار موادي نظير اسيد گاليك، اسيد اورسوليك (Ursolic acid) و تري ترپنوئيد هايي (Triterpenoids) نظير اسيد ماسلينيك (Maslinic acid) و اسيد آسياتيك (Asiatic acid) يافت مي شوند [2].

اسيد گاليك از جمله تركيباتي است كه بخشي از اثرات ضد ديابتي انار را ايجاد مي كند [3].

 

اثرات بر ديابت

عصاره هاي مختلف گل و ميوه انار موجب كاهش قند، تري گليسريد، كلسترول تام، LDL و VLDL در خون حيوانات ديابتي شده است [6-3]. در مطالعات انجام گرفته روي انسان، آب انار بيشتر از آنكه بر قند خون تاثير داشته باشد موجب كاهش چربي خون، پايين آمدن فشار خون و افزايش اثرات آنتي اكسيداني شده است [9-7]. بنابراین خوردن انار می تواند از شدت عوارض بیماری دیابت بکاهد.

 

مكانيسم اثر در ديابت:

-           افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان بدن [7،4].

-            تحريك ورود گلوكز به سلول ها [3].

-      تحريك فعاليت peroxisome proliferators-activated receptor (PPARγ) در بافت ها [11،10،3]. PPARγ گروهي از فاكتور هاي رونويسي از ژن ها هستند كه در اعمالي نظير جذب اسيد هاي چرب و ذخيره آنها، سوخت و ساز گلوكز و فرآيند هاي التهابي نقش دارند.

-            كاهش فعاليت آنزيم آلفا گلوكوزيداز و بنابراين مهار جذب گلوكز از روده [5]. 

 

ساير خواص درماني

عصاره هاي مختلف انار با داشتن خواص ضد التهابي، ضد توموري و آنتي اكسيداني براي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان، عفونت هاي باكتريايي، آلزايمر و چاقي پيشنهاد شده اند [2،12].

 

عوارض جانبي

بر اساس اطلاعات موجود اگر در مصرف آب انار زياده روي نشود اثرات سمي مورد انتظار نيست. در يك مطالعه كه به مدت 3 سال به 10 بيمار مبتلا به تنگي شريان كاروتيد آب انار تجويز شده بود عارضه جانبي گزارش نگرديد. با اين حال با توجه به اثرات درماني اين گياه احتمال بروز ضعف و سستی در اثر كاهش قند و فشار خون وجود دارد [2].

 

روش مصرف

مصرف روزانه آب انار 50 ميلي ليتر، پودر ميوه 8-4 گرم و در مورد گل انار 5-4 گرم مي باشد [13].

 

مصرف در بارداري و شيردهي

در مورد عوارض احتمالي مصرف ميوه يا گل انار در بارداري و شيردهي مستندات علمي وجود ندارد.

 

تداخلات دارويي

اطلاعات زيادي در مورد تداخلات دارويي انار وجود ندارد. گروهي از محققين در موش هاي صحرايي نشان داده اند كه آب انار فارماكوكينتيك (اثراتي كه بدن بر يك دارو اعمال مي كند) كاربامازپين را مهار مي كند [2]. انتظار مي رود كه مصرف همزمان انار با ساير داروهاي ضد ديابت مانند انسولين و گليبن كلاميد قند خون را بيش از اندازه كاهش دهد.

  

منابع  

1.      زرگري، علي. گياهان دارويي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369. ج 2، ص. 52-344.

2.      Jurenka J. Therapeutic applications of pomegranate (Punica granatum L.): a review. Altern Med Rev 2008; 13: 128-44.

3.      Huang THW, Peng G, Kota BP, Li GQ, Yamahara J, Roufogalis BD, et al. Anti-diabetic action of Punica granatum flower extract: Activation of PPAR-γ and identification of an active component. Toxicol Appl Pharmacol 2005; 207: 160-9.

4.      Bagri P, Ali M, Aeri V, Bhowmik M, Sultana S. Antidiabetic effect of Punica granatum flowers: Effect on hyperlipidemia, pancreatic cells lipid peroxidation and antioxidant enzymes in experimental diabetes. Food Chem Tox 2009; 47: 50-4.

5.      Li Y, Wen S, Kota BP, Peng G, Li GQ, Yamahara J, et al. Punica granatum flower extract, a potent α-glucosidase inhibitor, improves postprandial hyperglycemia in Zucker diabetic fatty rats. J Ethnopharmacol 2005; 99: 239-44.

6.      Jafri MA, Aslam M, Javed K, Singh S. Effect of Punica granatum Linn. (flowers) on blood glucose level in normal and alloxan-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol 2000; 70: 309-14.

7.      Rosenblat M, Hayek T, Aviram M. Anti-oxidative effects of pomegranate juice (PJ) consumption by diabetic patients on serum and on macrophages. Atherosclerosis 2006; 187: 363-71.

8.      Esmaillzadeh A, Tahbaz F, Gaieni I, Alavi-Majd H, Azadbakht L. Cholesterol-lowering effect of concentrated pomegranate juice consumption in type II diabetic patients with hyperlipidemia. Int J Vitam Nutr Res 2006; 76: 147-51.

9.      Sohrab G, Sotoudeh G, Siasi F, Neyestani Tirang R, Rahimi Foroushani A, Chamari M. Effect of pomegranate juice consumption on blood pressure in type 2 diabetic patients. Iranian J Endocrinol Metab 2008; 9: 399-405.

10.   Li Y, Qi Y, Huang TH, Yamahara J, Roufogalis BD. Pomegranate flower: a unique traditional antidiabetic medicine with dual PPAR-alpha/-gamma activator properties. Diabetes Obes Metab 2008; 10: 10-7.

11.   Xu KZ-Y, Zhu C, Kim MS, Yamahara J, Li Y. Pomegranate flower ameliorates fatty liver in an animal model of type 2 diabetes and obesity. J Ethnopharmacol 2009; 123: 280-7.

12.   Sadeghian A, Ghorbani A, Mohamadi-Nejad A, Rakhshandeh H. Antimicrobial activity of aqueous and methanolic extracts of pomegranate fruit skin. Avicenna J Phytomed 2011; 1: 67-73.

13.   Duke JA, Bogenschutz-Godwin MJ, duCellier J, Duke PAK. Handbooke of medicinal herbs. 2nd ed. New York: CRC Press; 2002. 582-4.