مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

دكتر حسن رخشنده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
 

 

  

دكتر حسن رخشنده   

 

استادیار فارماکولوژی (Pharm.D)

 
 
ریاست مرکز تحقیقات و عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی و مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی،
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 
 
 
         تحصيلات دانشگاهي
        دكتري داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد (1368)
         
 
 
 
 
              سامانه علم سنجی                   cv 
 
 
 
     تلفن تماس:  38002259
      فاکس:  38828567
      آدرس پستی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی