مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

دكتر سید ابوالقاسم سجادی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

 

    دكتر سید ابوالقاسم سجادی   

 

استاد فارماسیوتیکس (Pharm.D, Ph.D)

 
 
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات
فارماکولوژیک گیاهان داروییدانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 
 
 
         تحصيلات دانشگاهي
        دكتري داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد (1362)
        دکتری تخصصی فارماسیوتیکس، دانشگاه لندن، انگلستان (1375)
 
 
 
 
 
رزومه Word           رزومه Pdf            لینک مقالات
 
 
 
 
 
     تلفن تماس:  38823255
      فاکس:  38823251
      ایمیل: sajadia[at]mums.ac.ir