مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

پايان نامه هاي مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی -  پردیس دانشگاه - دانشکده پزشکی-گروه فارماکولوژی
تلفن : 38828566-051
نمابر : 38828567-051
رایانامه: prmp@mums.ac.ir
 
  
پایان نامه های انجام شده در مرکز تحقیقات 
 
                                                                                                                                       دریافت فایل Word         دریافت فایل pdf    
       

پايان نامه هاي مركز تحقيقات در سال 1390

 

عنوان

اساتيد راهنما

اساتيد مشاور

دانشجو

رشته و مقطع تحصيلي دانشجو

سال

1

بررسي سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک ترکیبات حاصل از بشقابک خراسانس بر رده های سلول سرطانی

دكتر حيدر پارسايي

دكتر ناصر وحدتی

دكتر هادی موسوی

دكتر احمد امامی

دکتر محمد تقی شاکری

دكتر زهرا طیرانی نجاران

دكتري تخصصي فارماكولوژي

1390

2

بررسی مقایسه ای قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک ...

دكتر رضا شفیعی نیک دكتر حيدر پارسايي

دكتر محمد رضا صابری

دکتر محمد تقی شاکری

دکتر حمید صادقیان

دکتر آذر حسینی

دكتري تخصصي فارماكولوژي

1390

3

بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه بشقابک خراسانی بر آسیب سلول های ناشی از محرومیت سرم/گلوکز

دكتر سید هادی موسوی

دكتر زهرا طیرانی نجاران

آریو زارع

دكتراي حرفه ايي پزشكي

1390

4

آنالیز سیتوتوکسیسیته و القاء آپوپتوز توسط فراکسیون های مختلف ریشه گیاه Sophora pachycarpa بر ...

دكتر سید هادی موسوی

دكتر مسعود صالح مقدم

مهسا حسینی متعظ

كارشناسي ارشد زیست شناسی

1390

 

پايان نامه هاي مركز تحقيقات در سال 1389

 

عنوان

اساتيد راهنما

اساتيد مشاور

دانشجو

رشته و مقطع تحصيلي دانشجو

سال

1

تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس بکلومتازون با سیکلودکسترین به منظور افزایش محلولیت در آب ...

دكتر ابوالقاسم سجادی

دكتر بیژن ملائکه

دكتر علی غلام زاده

گل آرا گلایلی

دكتراي حرفه ايي داروسازی

1389

2

بررسی اثرات سمیت سلولی ریشه ی گونه ی Salvia chorassanica Bunge بر رده ی سلولی Hela

دكتر سید هادی موسوی دكتر جواد اصیلی

دكتر سید احمد امامی

دكتر زهرا طیرانی نجاران

حجت صوفی

دكتراي حرفه ايي داروسازی

1389

3

بررسی اثر زعفران بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کانسر متاستاتیک کبد

دكتر سید هادی موسوی

دكتر حمید رضا رضیئی

دكتر امیر آل داوود

امیر عباس آذریان

انیس قنبری

دكتراي حرفه ايي پزشكي

1389

 

 

پايان نامه هاي مركز تحقيقات پیش از سال 1389