مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

سوابق و افتخارات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
                                    سوابق و افتخارات مركز
 
 

 

مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويي در سال 1383 تاسيس گرديد.

 

اين مركز در سال 1384 رتبه سوم کشوری را در بين مراكز تحقيقاتي دريافت نمود.

   

در سال 1390 مرکز موفق به اخذ موافقت قطعي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گرديد.

 

محققين مركز در 1391 فرآورده ي فيتوواژكس را براي درمان عفونت هاي ميكروبي و قارچي توليد نمودند. 
 
در سال 1388 دكتر هادي موسوي از اعضاي مركز به عنوان محقق برتر دانشگاه انتخاب گرديد.
 
در سال 1391 دكتر احمد قربانی از اعضاي مركز به عنوان محقق برتر دانشگاه انتخاب گرديد.