مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

بخش تحقيقات باليني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
بخش تحقيقات باليني
 
 
رئيس بخش
 
دكتر سيد هادي موسوي   
 
استاديار فارماكولوژي (M.D Ph.D)
 
 
رزومه Word           رزومه Pdf            لینک مقالات
 
 
Tel. No.: +98 51 38002258
Fax: +98 51 38828567
Email:
mousavih[at]mums.ac.ir
 
 
 • اهداف بخش:
 
 ایجاد ارتباط بین تحقیقات علوم پایه و بالین در زمینه گیاهان دارویی
 
 
• طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا:
  

1- بررسي اثر  زعفران بر میزان  لیپیدهای سرم و سطح سرمي آنتی بادی های  پروتئين های شوک حرارتی 60، 65 و 70 در بیماران مبتلا به دیس لیپیدمی. مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران کشور  (با همکاری مرکز تحقیقات قلب و عروق)

2- بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي كلاله زعفران بر کيفيت زندگي و پاسخ به درمان در افراد مبتلا به کانسرهاي متاستاتيک به کبد (با همکاری مرکز تحقیقات سرطان)