مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

بخش تحقيقات پايه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
بخش تحقيقات پايه
 
 
رئيس بخش
 
دكتر رضا شفيعي نيك
   
دانشيار فارماكولوژي (Pharm.D Ph.D)
 
 
رزومه Word           رزومه Pdf            لینک مقالات
 
 
 
 
Tel. No.: +98 51 38828566
Fax: +98 51 38828567
Email:
shafieer[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        زیر مجموعه های این بخش:
 
        - آزمایشگاه ها
 
        - بخش نگهداری حیوانات
 
        - کشت سلولی