مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

بخش تهيه و توزيع فرآورده ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 
 
بخش تهيه و توزيع فرآورده ها
 
 
رئيس بخش
 
دكتر حسن رخشنده
   
عضو هيئت علمي (Pharm.D )
 
Dr. Hassan Rakhshandeh
 
 
رزومه Word           رزومه Pdf            لینک مقالات
 
 
Tel. No.: +98 51 38002259
Fax: +98 51 38828567
Email:
rakhshandehh[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 
 
        زیر مجموعه های این بخش:
 
        - بخش فرمولاسیون
 
        - بخش استخراج
 
        - واحد کشت گیاهان