مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

بخش هماهنگي و مطالعات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
 
بخش هماهنگي و مطالعات
 
 
رئيس بخش
 
دكتر محمد طاهر بروشكي
   
دانشيار فارماكولوژي (Pharm.D Ph.D)
 
 
 
رزومه Word           رزومه Pdf            لینک مقالات
 
 
 
Tel. No.: +98 51 38002261
Fax: +98 51 38828567
Email:
boroushakimt[at]mums.ac.ir
 
 
 
      زیر مجموعه های بخش هماهنگی و مطالعات
 
      - کتابخانه
      
      - انتشارات
 
      - واحد کامپیوتر