برگزاری کارگاه "کارگاه آموزشی ایجاد مدل حیوانی سرطان کبد"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری کارگاه با کد 346 و عنوان "کارگاه آموزشی ایجاد مدل حیوانی سرطان کبد" و تاریخ 1400/2/28.  مدرس دکتر احمد قربانی