برگزاری کارگاه "کارگاه آموزشی اصول نگارش پاسخ داوران و اصلاح حرفه ای مقالات"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری کارگاه با کد 350 و عنوان "کارگاه آموزشی اصول نگارش پاسخ داوران و اصلاح حرفه ای مقالات"  در تاریخ 1400/7/25. مدرس دکتر احمد قربانی